Horloge mondiale

Horloge mondiale

Villes commençant par K - O

  Mumbai
Tuesday, 00:00
  Mexico
Monday, 12:30
Monday, 23:30
  Moscou
Monday, 21:30
  Lagos
Monday, 19:30
Monday, 14:30
Monday, 19:30
  Lima
Monday, 13:30
Monday, 20:30
  Londres
Monday, 18:30
  Nankin
Tuesday, 02:30
Tuesday, 02:30
  Lahore
Monday, 23:30
Tuesday, 05:30
Monday, 11:30
  Kunming
Tuesday, 02:30
  Kano
Monday, 19:30
  Ningbo
Tuesday, 02:30
  Le Cap
Monday, 20:30
  Madrid
Monday, 19:30
  Kaboul
Monday, 23:00
  Kanpur
Tuesday, 00:00
  Kiev
Monday, 20:30
  Luanda
Monday, 19:30
  Nairobi
Monday, 21:30
  Lanzhou
Tuesday, 02:30
Tuesday, 00:00
  Osaka
Tuesday, 03:30
Monday, 21:30
  Lucknow
Tuesday, 00:00
Tuesday, 02:30
  Mashhad
Monday, 22:00
  Nagpur
Tuesday, 00:00
Monday, 14:30
  Nagoya
Tuesday, 03:30
Monday, 14:30
  Kowloon
Tuesday, 02:30
Monday, 13:30
Monday, 20:30
  Ordos
Tuesday, 02:30
  Maracay
Monday, 14:30
  Medan
Tuesday, 01:30
  Minsk
Monday, 21:30
  Mossoul
Monday, 21:30
  Manille
Tuesday, 02:30
Monday, 14:30
  Kunshan
Tuesday, 02:30
  Manaus
Monday, 14:30
  Kaduna
Monday, 19:30
Tuesday, 00:00
  Kōbe
Tuesday, 03:30
Tuesday, 02:30
Monday, 14:30
  Kumasi
Monday, 18:30
Tuesday, 02:30
  Kyōto
Tuesday, 03:30
Tuesday, 02:30
  Karaj
Monday, 22:00
Tuesday, 00:15
  Multan
Monday, 23:30
  Kharkiv
Monday, 20:30
Tuesday, 01:30
  Luoyang
Tuesday, 02:30
Monday, 20:30
  Kampala
Monday, 21:30
  Khulnâ
Tuesday, 00:30
Monday, 21:30
Tuesday, 02:30
Tuesday, 03:30
  Médine
Monday, 21:30
  Nashik
Tuesday, 00:00
Monday, 21:30
Monday, 15:30
  Lusaka
Monday, 20:30
  Kalyān
Tuesday, 00:00
  Munich
Monday, 19:30
  Milan
Monday, 19:30
  Meerut
Tuesday, 00:00
Tuesday, 00:00
Tuesday, 01:00
Monday, 20:30
  Maputo
Monday, 20:30
  Lijiang
Tuesday, 02:30
  Omsk
Tuesday, 00:30
Monday, 12:30
Tuesday, 02:30
  León
Monday, 12:30
Monday, 19:30
  Kazan
Monday, 21:30
Monday, 18:30
  Oufa
Monday, 23:30
Monday, 15:30
  Odessa
Monday, 20:30
Tuesday, 03:30
  Managua
Monday, 12:30
  Naples
Monday, 19:30
  Maceió
Monday, 15:30
Monday, 18:30
Monday, 13:30
Tuesday, 01:30