Wereld » Afrika » Nigeria » Igbo-Ukwu

Igbo-Ukwu

Current date and time Igbo-Ukwu (Nigeria)

2019-09-16, Maandag
00:00:33
Africa/Lagos
New York
2019-09-15, Zondag
19:00:33
America/New_York
London
2019-09-16, Maandag
00:00:33
Europe/London
Moscow
2019-09-16, Maandag
02:00:33
Europe/Moscow
Tokyo
2019-09-16, Maandag
08:00:33
Asia/Tokyo