Wereld » Afrika » Nigeria » Igbo-Ukwu

Igbo-Ukwu

Current date and time Igbo-Ukwu (Nigeria)

2020-01-21, Dinsdag
22:45:04
Africa/Lagos
New York
2020-01-21, Dinsdag
16:45:04
America/New_York
London
2020-01-21, Dinsdag
21:45:04
Europe/London
Moscow
2020-01-22, Woensdag
00:45:04
Europe/Moscow
Tokyo
2020-01-22, Woensdag
06:45:04
Asia/Tokyo