Monde » Océanie » Papouasie-Nouvelle Guinée » Goroka

Goroka

Current date and time Goroka (Papouasie-Nouvelle Guinée)

2020-02-19, Mercredi
00:20:06
Pacific/Port_Moresby
New York
2020-02-18, Mardi
09:20:06
America/New_York
London
2020-02-18, Mardi
14:20:06
Europe/London
Moscow
2020-02-18, Mardi
17:20:06
Europe/Moscow
Tokyo
2020-02-18, Mardi
23:20:06
Asia/Tokyo