World » Asia » China » Baotou

Baotou

Current date and time Baotou (China)

2019-03-21, Thursday
00:15:00
Asia/Shanghai
New York
2019-03-20, Wednesday
12:15:00
America/New_York
London
2019-03-20, Wednesday
16:15:00
Europe/London
Moscow
2019-03-20, Wednesday
19:15:00
Europe/Moscow
Tokyo
2019-03-21, Thursday
01:15:00
Asia/Tokyo